Biuro handlowe:
tel. (22) 721-04-52
tel./fax(22) 721- 04-53
ul. Poznańska 194,
05-850 Ożarów Maz.

home contact site_map

wskazniki-wstrzasowZastosowanie oferowanych przez nas wskaźników informujących o zbyt silnym wstrząsie, zbyt wielkim przechyleniu lub wystąpieniu nieodpowiedniej temperatury nie zabezpiecza bezpośrednio naszego towaru przed tymi czynnikami. Wskaźniki te należy traktować jako element programu, który zmusza osoby ładujące i zabezpieczające towar na środku transportu, przewoźnika, odbiorcę rozładowującego i magazynującego przesyłkę do zwiększonej uwagi i staranności podczas wykonywania swych prac. Pokazują one bowiem fakt zaistnienia niekorzystnego zjawiska i stwarzają możliwość zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej lub momentu kiedy ono nastąpiło. Specjalne naklejki na towarze i na dokumentach przewozowych oraz podpisywana na kolejnych etapach trasy i składowania Tablica Przebiegu Trasy Produktu /TPTP/ zwracają uwagę na sposób w jaki towar powinien być składowany i transportowany. Umożliwia to jednocześnie szybkie załatwianie spraw związanych z występowaniem ewentualnych uszkodzeń a co za tym idzie reklamacji. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że straty powstające w okresie transportu mogą być w ten sposób zredukowane o ponad 50% w porównaniu do poziomu przed zastosowaniem powyższych wskaźników.

Wskaźniki wstrząsów
Rodzaje

Jest to podstawowy, nie wymagający aktywacji rodzaj wskaźników wstrząsów. Wskaźniki dostępne są w sześciu stopniach czułości i oznakowane samoprzylepnymi etykietami o różnych kolorach. Ich dobór uzależniony jest od rozmiarów i wagi transportowanego towaru. Każde zabarwienie rurki kontrolnej na kolor czerwony wskazuje, że przekroczona została wartość graniczna (odporność) danego produktu na wstrząsy. Podpisana bez uwag TPTP pokazuje moment przejęcia odpowiedzialności za towar na poszczególnych etapach np.: magazynier - kierowca - magazynier. wkaznik_wstrzZastosowanie:

 • sprzęt elektrotechniczny, elektroniczny, medyczny, komputerowy,
 • urządzenia wymagające kalibrowania,
 • dzieła sztuki, zabytki,
 • szkło, porcelana, przedmioty kruche i delikatne,
 • meble,
 • inne.


Dobór wskaźnika (pdf)

magSą to wskaźniki wielokrotnego stosowania przeznaczone do ochrony dużych ładunków:

 • wielkogabarytowych maszyn i urządzeń,
 • ciężkich palet,
 • ładunków kontenerowych,
 • przesyłek całowagonowych.

Wykorzystują zjawisko magnetyczne, w skutek którego ruchomy, oznaczony kolorem czerwonym magnes zostaje wyrzucony ze swojego miejsca pod wpływem odpowiednio wielkiej siły wstrząsu. Po dotarciu przesyłki do miejsca przeznaczenia i wyzerowaniu ich specjalnym kluczem nadają się do ponownego użytku. Dobór stopnia czułości (zakres od 0,5 do 40 G) uzależniony jest od wrażliwości danego produktu na wstrząsy oraz od jego wagi.

Sposób montażu (szkic z opisem HH, VV, VH)

 

Wskaźniki przechyłów
Rodzaje

wskazniki-przechylowTo prosty w obsłudze, odporny na warunki atmosferyczne i temperaturę wskaźnik przechyłów jednokrotnego stosowania. W przypadku wystąpienia nadmiernego przechyłu (kąt aktywacji 800 +/- 50) wskaźnik zabarwia się na czerwono. Ze względu na fakt, że wskaźnik ten działa tylko w jednej płaszczyźnie, aby zabezpieczyć prawidłowo towar, należy zastosować np. dwa wskaźniki. W przypadku zastosowania tylko jednego wskaźnika należy umieścić go na mniejszym boku przesyłki (szkic).

Zastosowanie:

 • maszyny i urządzenia precyzyjne: medyczne, pomiarowe, fotograficzne itd.,
 • maszyny i urządzenia przemysłu ciężkiego,
 • meble,
 • akumulatory,
 • inne.

wsk_przechAktywacja wskaźników TILTWATCH następuje po odklejeniu folii zabezpieczającej z tylnej strony wskaźnika. Przyklejenie lub przykręcenie wskaźnika do opakowania lub produktu kończy proces jego montażu.

To szczególny rodzaj wskaźnika. Jego budowa pozwala na oznaczenie w stopniach jaki, ściśle określony (30, 40, 50, 60, 70 i 80 stopni) kąt pochylenia został przekroczony, czy towar nie został postawiony „do góry nogami’ lub przekręcony o 360 stopni.

Sposób montażu (szkic)

Aktywacja wskaźników TILTWATCH PLUS następuje po odklejeniu folii zabezpieczającej z tylnej strony wskaźnika. Przyklejenie lub przykręcenie wskaźnika do opakowania lub produktu kończy proces jego montażu.